BAUHAUS katalóg - Železiarstvo, út 10. 11. – st 30. 6.