XXXLutz Prospekt - Kochtopf-Set, ne 15. 11. – so 28. 11.