Hofer Magazin - Einfach Kochen Frühling 2022, po 20. 6. – ne 31. 7.