Uśmiechniete zakupy gazetka, út 12. 1. – ne 31. 1.