Polo market gazetka - Tydzień Azjatycki, st 13. 1. – út 19. 1.