Makro gazetka - Oferta artykułów przemysłowych, út 26. 1. – po 8. 2.