Makro gazetka - Oferta artykułów przemysłowych, út 14. 1. – po 27. 1.