Makro gazetka - Artykuły spożywcze, út 1. 6. – po 14. 6.