Intermarche gazetka - Masło w akcji, út 12. 1. – po 18. 1.