Aldi gazetka - Święty Walenty, po 10. 2. – ne 16. 2.