Aldi gazetka - Roślinna strona życia, út 6. 4. – ne 11. 4.