Reklama

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel serveru Kupi.cz (dále jen „Server“) dostupného z internetové adresy (URL) https://www.kupi.cz poskytuje společnosti Kupi.cz retail, s.r.o., IČO 02869802, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 (dále jen “Správce”) jako provozovateli Serveru, své osobní údaje a další data, a uděluje tímto Správci svůj výslovný souhlas v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním uživatelem poskytnutých osobních údajů a dalších dat.

Uživatel poskytuje Správci osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, pohlaví, geolokační údaje, a další data, a to za účelem kontaktování Uživatele Serveru Správcem z důvodu nabízení služeb Správce, zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, za účelem vedení uživatelského účtu a kontaktování Uživatele na Serveru a za účelem využívání služby poskytované v rámci Serveru.

Souhlas se zpracováním údajů Uživatel poskytuje Správci na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Uživatel bezplatně kdykoliv na adrese Správce Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 odvolat. Správce garantuje Uživateli i další práva uvedená v ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, tedy právo na přístup k informacím o zpracování osobních údajů Uživatele, a právo Uživatele žádat Správce o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu, domnívá-li se, že Správce provádí zpracování osobních údajů Uživatele v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování.

Reklama