porta Prospekt - Küchenwelt, po 16. 11. – st 16. 12.