gour Metro - Frühling 2020, po 27. 7. – so 31. 10.