Elli - Markt Prospekt - Ost, po 11. 1. – ne 17. 1.