Bauhaus Katalog - Holz trifft Farbe, po 26. 10. – čt 31. 12.