Bauhaus Katalog - Holz trifft Farbe, po 12. 4. – út 31. 8.