Bauhaus Katalog - Duschwandsystem Camargue Vario, po 1. 3. – pá 31. 12.