Aetka Prospekt - NEUHEITEN, po 30. 9. – čt 31. 10.