Roušky ode dneška nasadíme v obchodě i kině. 25 výjimek, kdy je nemusíme mít ve vnitřních prostorách

Roušky ode dneška nasadíme v obchodě i kině. 25 výjimek, kdy je nemusíme mít ve vnitřních prostorách Canva

Ve středu přibylo 1 161 nových případů koronaviru a počet aktuálně nemocných poprvé překonal deset tisíc. Povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách platí od dnešního dne pro celou Českou republiku. Pro zakrývání nosu a úst však platí celá řada výjimek, které jsme pro vás sepsali v našem článku.

Přečtěte si také

Podzim patří dekám. Hřejivé, s rukávy, svítící i antistresové – to jsou trendy letošního roku
Podzim patří dekám. Hřejivé, s rukávy, svítící i antistresové – to jsou trendy letošního roku

Roušky musíme mít nasazeny od čtvrtka 10. září v Česku všichni povinně v obchodech, obchodních centrech, na poštách i v prostředcích hromadné dopravy. Hygienici tak reagovali na stále se zvyšující čísla pozitivně testovaných lidí na Covid-19. 

Jen pár hodin poté, co ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že se znovu zavádí povinnost zakrývat si ústa a nos, vypsalo Ministerstvo zdravotnictví celkem 25 výjimek z povinného nošení roušek ve vnitřních prostorách.

Aktuální tabulka Covid-19 v ČR MZČR

25 výjimek: Roušky nemusejí mít nasazeny

 1. děti do dvou let věku
 2. děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině
 3. žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
 4. osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně
 5. zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 6. zaměstnanci nebo ubytované děti, žáci nebo studenti ubytované na internátech a v domovech mládeže
 7. výjimku dostala také školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou
 8. bez roušek se můžete také pohybovat ve školách zřízených Ministerstvem spravedlnosti
 9. ani osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, nemusejí mít roušku uvnitř budov
 10. pacienti, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb 
 11. zdravotničtí pracovníci po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb
 12. uživatelé sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě
 13. další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb
 14. zaměstnanci a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby
 15. osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení
 16. soudce, přísedící, státní zástupce, obvinění a jejich obhájci, účastníci civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupci, svědci, znalci, tlumočníci a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení
 17. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu
 18. moderátoři, redaktoři a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech
 19. osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté
 20. zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů
 21. osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů
 22. snoubenci v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné
 23. osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami
 24. sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.
 25. osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun
Denní přehled počtu osob s nově prokázaným onemocněním COVID‑19 Ministerstvo zdravotnictví ČR

Respirátory všem lidem nad 60 let doručí pošta zdarma

Vláda včera večer schválila, že všichni lidé nad 60 let dostanou od státu jeden respirátor a pět roušek. Ochranné pomůcky začnou ještě dnes hasiči a policisté dodávat České poště, ta je rozveze do schránek.

Rouška se bude hodit

Informační linka ke koronaviru

Číslo na informační linku ke koronaviru, kterou zřídilo Ministerstvo zdravotnictví, je 1221. K dispozici je v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin. Musíme však upozornit, že toto zkrácené číslo může být zpoplatněno v závislosti na ceníku vašeho operátora.

Kupi Magazín na homepage Seznamu?Přidat boxík na Seznam.cz