Konec energetickým šmejdům. Novela energetického zákona jde tvrdě po jejich nekalých praktikách

Nejzranitelnější skupinou jsou ti nejstarší Sabine van Erp / Pixabay

Už jste se někdy vy nebo vaši rodiče či prarodiče setkali s takzvanými energošmejdy? Vsadíme se, že většina z vás určitě ano – a dost možná jste jim i naletěli. Nabídka na změnu dodavatele energií totiž působila výhodně, lákavě, a i prodejce jednal velmi přesvědčivě. Těmto praktikám ale bude možná už brzy konec.

Přečtěte si také

Pěstování konopí bude od nového roku jednodušší, léčivé produkty budou účinnější a levnější
Pěstování konopí bude od nového roku jednodušší, léčivé produkty budou účinnější a levnější

Novela energetického zákona zatne tipec nepoctivým zprostředkovatelům

Energošmejdi se obvykle zaměřují primárně na seniory. Z toho také plyne i jejich úspěšnost, senioři totiž často nejsou schopni podraz včas rozpoznat či mu účinně zabránit. V krajních případech se navíc prodejci nebojí sáhnout i k nátlaku.

Situace by se však mohla brzy změnit, poslanci totiž mají na stole novelu energetického zákona, která by měla výše zmíněné praktiky omezit. Co se těchto podrazů týče, prodejci se snaží „klienty“ přesvědčit k podpisu smlouvy či přihlášky, která je údajně zařazuje do výběrového řízení na nového dodavatel energie, jehož ceny mají být pro spotřebitele výhodnější.

Pozor na zrádné plné moci

Skutečnost je však často jiná a nová smlouva bývá méně výhodná než ta původní. Ba co víc, v podmínkách mnohdy figuruje i klauzule o tom, že se spotřebitel na několik let vzdává práva při rozhodování o svém dodavateli energií. Kvůli plné moci, kterou spotřebitelé také podepisují, si tak podvodníci mohou v této oblasti dělat s klienty de facto dělat co chtějí a neustále jejich jménem dodavatele energií měnit.

Šmejdům mnohdy naletí i lidé, u kterých byste to nečekali Edar / Pixabay

Máte 14 dnů na odstoupení od smlouvy

Nejedná se však jen o problém seniorů – zlákat se mnohdy nechají i lidé v produktivním věku, kteří, kdyby měli dostatek času na promyšlení všech důsledků, by takovou smlouvu nakonec nejspíš ani nepodepsali. Taková situace se však řešit dá, a to odstoupením od smlouvy ve lhůtě dvou týdnů. Není ji však radno propásnout, potom totiž hrozí i několikatisícové pokuty.

Existují případy, kdy se oklamaní například stydí přiznat, že nějakou smlouvu podepsali, a lhůta pro odstoupení se tudíž lehce promešká. Někdy dokonce dotyční ani netuší, že podpis smlouvy proběhl. „Vždyť jsem podepisoval jenom papír o návštěvě…“, říkají nevěřícně, třebaže je realita zcela jiná. 

Počet stížností narůstá rychlým tempem

Změny dodavatelů i pokuty jsou příklady nejtypičtějších komplikací, které mohou z podpisů smluv vyplynout. Počet stížností k České obchodní inspekci (ČOI) a Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) na praktiky energetických šmejdů však rok od roku povážlivě narůstá a zahrnuje i další potíže. Zákonodárci se proto rozhodli jednat.

Nekalých praktik při prodeji energií dramaticky narůstá Ministerstvo průmyslu a obchodu

Co novela navrhuje?

Díky novele energetického zákona by měl ERÚ získat více kompetencí. Novela navrhuje také zákaz smluv na dobu určitou, které trvají déle než 36 měsíců či možnost odstoupení bez sankcí od smluv uzavřených po telefonu apod.

Snad nejdůležitějším mezníkem pak bude zavedení povinné registrace zprostředkovatelské činnosti v energetice. Doposud totiž ERÚ dozoroval pouze dodavatele energií, nikoliv však zprostředkovatele. Ti se tak nyní již nebudou moci schovávat pod rouškou anonymity, ale naopak budou dohledatelní v elektronickém registru ERÚ.

Mimo jiné se v novele počítá také s:

  • Omezením doby platnosti plné moci na 6 měsíců.
  • Zprostředkování nebo jiné jednání vedoucí k uzavření smlouvy bude možné pro zákazníka provést pouze jako jednorázové právní jednání.
  • Na osobu vykonávající zprostředkovatelskou činnost by měly platit povinnosti držitelů licencí.
  • Zákazník bude mít možnost vypovědět smlouvu na dobu určitou s automatickým prodloužením závazku, a to kdykoliv do 15. dne před uplynutím sjednané doby. V praxi to totiž podle ministerstva zatím funguje tak, že „dodavatelé brání svobodné změně dodavatele nastavením příliš krátkého časového období pro projev vůle neprodloužit smlouvu.
  • Ukončí-li zákazník řádně smlouvu o dodávkách energie, nebude možné uložit mu jakékoli sankce plynoucí z automatického ukončení smluv.
  • Zákazník získá právo na bezodkladné písemné vyhotovení smlouvy a na poskytnutí kopie smlouvy či souhrnu jejích podstatných náležitostí.

První čtení v Poslanecké sněmovně již proběhlo, během září by se mělo konat čtení druhé. Závěrečné třetí čtení by mohlo být v říjnu, v případě schválení poslanci ale bude muset novelu schválit ještě i Senát.

Kupi Magazín na homepage Seznamu?Přidat boxík na Seznam.cz