Koronavirová omezení jsou zpět: Roušky se musí nosit v dalších městech, od října je nasadíme všichni

Roušky jsou zpět Christo Anestev / Pixabay

Pokud jsme si mysleli, že s uvolněním restrikcí také uvolníme šňůrky na našich ručně šitých rouškách a necháme je někde uložené v zapomnění, šeredně jsme se spletli. Krajská hygienická stanice pro Čáslavsko a Kutnohorsko opět nařídila povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorech a během cestování MHD. Omezeny jsou také venkovní akce, kde smí být nanejvýš 300 účastníků, akce ve vnitřních prostorech jsou omezeny na 200 účastníků. Co všechno se zase zakazuje, a co je ještě povoleno?

Přečtěte si také

Obchodní řetězce zavádí nové účtenky: vydrží až 30 let a jsou ekologické
Obchodní řetězce zavádí nové účtenky: vydrží až 30 let a jsou ekologické

Proč ke koronavirovým omezením opět dochází?

Toto nařízení platí od 11. 7. 2020 a Krajská hygienická stanice (KHS) Středočeského kraje se sídlem v Praze se tak rozhodla v souvislosti s nárůstem počtu osob, u kterých byla prokázána nákaza nemocněním COVID-19 právě v oblasti Kutné Hory a Čáslavi.

Museli jste už absolvovat test na COVID-19? Pixabay

Co se na Kutnohorsku a Čáslavsku smí, a co ne?

Omezení zatím nejsou nijak drastická, nicméně i tak jich je víc než dost. Z celkem 16 omezení vybíráme jen některá, jejich kompletní seznam najdete na webových stránkách KHS Středočeského kraje.

 1. Při vstupu do zdravotnických zařízení bude zjišťován aktuální zdravotní stav se zaměřením na příznaky COVID-19.
 2. Zakázány jsou návštěvy pacientů v nemocnicích. Výjimka však platí pro otce (resp. třetí osobu) u porodu, pro návštěvy nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností a pro návštěvy v hospicech a ostatních pacientů trpících nevyléčitelnou nemocí.
 3. Při příjmu nových pacientů se provede RT-PCR test na přítomnost SARS CoV-2.
 4. Zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb, výjimka zde však platí u nezletilých, lidí s omezenou svéprávností a lidí s nevyléčitelným onemocněním.
 5. Ve všech vnitřních prostorech staveb (mimo bydliště), včetně pracovišť, je nutné mít na nose a ústech ochranný prostředek, který zabrání šíření kapének.
 6. Omezuje se konání hromadných akcí ve venkovních prostorech, kde počet účastníků nesmí přesáhnout 300 osob v jednom sektoru (účastníci akce mezi sektory nemohou přecházet), přičemž odstup mezi osobami musí být nejméně dva metry. Výjimku mají členové domácnosti či osoby blízké.
 7. Omezuje se konání hromadných akcí ve vnitřních prostorech, kde smí být ve stejný čas maximálně 200 osob v jednom sektoru, přičemž účastníci mezi sektory nemohou přecházet.
 8. Při konání vnitřních a venkovních hromadných akcí musí být účastníkům k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
 9. Pokud si budete chtít zajít do restaurace, ani zde to bez omezení nepůjde. Připravte se na to, že mezi zákazníky musí být odstup aspoň 2 metry, ale toto neplatí pro spolusedící u jednoho stolu, kde mohou sedět maximálně 4 osoby (výjimku tvoří členové domácnosti a blízké osoby). Provozovatel restaurace musí provádět dezinfekci židlí a stolů před usazením nových zákazníků.
 10. Zaměstnavatel musí zaměstnancům výrobních podniků ve třísměnném či nepřetržitém provozu zajistit, aby se v rámci jedné směny nepotkávali zaměstnanci předchozí anebo následující směny.
 11. Zotavovací akce lze stále poskytovat a podstupovat pouze za předpokladu, že budou dodržována hygienickou stanicí předepsaná pravidla.
 12. Povoleny jsou i návštěvy koupališť (maximálně 500 osob), ale také zde musejí být zavedena přísná hygienická pravidla.
Dvoumetrový rozestup opět v platnosti Pixabay

Na Větrný Jeníkov dopadla znovu zavedená koronavirová omezení jako první

Koronavirová omezení jsou v platnosti také pro městys Větrný Jeníkov na Jihlavsku, a to od 8. 7. 2020.

 1. Lidé v obci musejí nosit ochranné prostředky dýchacích cest, výjimku mají děti do dvou let věku, děti v mateřské škole a osoby s mentálními poruchami.
 2. Ochranné prostředky musejí obyvatelé Větrného Jeníkova nosit i mimo obec.
 3. Omezení kontaktu s jinými osobami je povoleno na nezbytně nutnou míru.
 4. Pobyt na veřejně dostupných místech je možný v počtu nejvýše dvou osob. Výjimku mají členové domácnosti, lidé při výkonu povolání či lidé na pohřbu. Pokud je to možné, měl by být dodržován mezi osobami rozestup alespoň dva metry.
 5. Omezeno je fungování provozoven stravovacích služeb, kdy musejí být provozovny zavřeny od 18:00 do 8:00. I zde platí maximální počet 4 osob u jednoho stolu s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých.

Vypadá to, že dezinfekční gel se bude ještě hodit

Roušky v MHD nasadíme opět na podzim

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch včera uvedl, že roušky by se plošně mohly zavést znovu od října nebo listopadu během cestování MHD. Neočekává však, že by bylo nutno nosit je i venku. Aktuálně platí povinnost používat ochranu úst a nosu pouze v pražském metru a v MHD a také v dotčených regionech s vyšší koncentrací nakažených osob. V rámci celého území ČR pak roušku musíme nasadit ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

Kupi Magazín na homepage Seznamu?Přidat boxík na Seznam.cz