Pozor: Na trhu se objevila panenka s nebezpečnou hlavou. Není v ohrožení i vaše dítě?

Panenky Barbie Canva

I díky stále oblíbenějším kuchařským soutěžím popularita kuchařiny jako takové stoupá. A to je dobře, určitě to bude mít pozitivní vliv na úroveň gastronomie v České republice. Pokud jste ale svým dětem, které s vámi na pořady o vaření také rády koukají, koupili panenku kuchařku Sofii (Chef de cuisine), měli byste teď zpozornět. Obsahuje totiž nadměrné množství nebezpečné chemikálie!

Přečtěte si také

Obchody stahují z prodeje závadné vlašské ořechy, rozinky a med. Nemáte je doma také?
Obchody stahují z prodeje závadné vlašské ořechy, rozinky a med. Nemáte je doma také?

Panenka může ohrozit reprodukční orgány dětí

Tuto panenku, která se vyrábí v Číně pro nizozemskou společnost Toi-Toys, nařídilo nedávno Ministerstvo zdravotnictví ČR stáhnout z prodeje.

Blonďatá panenka vysoká 30 cm (šarže 815428, EAN kód 8719904041003) totiž obsahuje nadměrné množství škodlivé chemikálie di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která může mít negativní vliv na reprodukční soustavu dětí.

Nebezpečná panenka Sofie Ministerstvo zdravotnictví ČR

Jaké negativní účinky ukázaly studie na zvířatech?

Při studiích na zvířatech se ukázalo, že DEHP může u samců způsobit vrozené vývojové vady reprodukčních orgánů, močové trubice anebo ovlivnit produkci spermií. U březích zvířat docházelo k úmrtí plodu v děloze, zvýšenému riziku úmrtí po narození či vrozeným vývojovým vadám srdce, cév, narušení funkcí jater či poruchám srdečního tepu u mláďat narozených sledovaným samicím.

Dětem se snadno škodlivé látky z hraček dostanou do těla

Estery kyseliny ftalové, které přijdou do kontaktu s ústy či kůží dítěte, mohou přejít do slin nebo ulpět na rtech a sliznici, přičemž existuje vysoká pravděpodobnost, že je dítě nakonec i zkonzumuje.

Evropskou směrnicí EU 67/548/EHS je DEHP zařazen do kategorie nebezpečných látek, které svou toxicitou ohrožují reprodukci.

Mimo jiné jsou rozhodnutím Evropské komise 1999/815/ES výrobky s obsahem DEHP (společně s diisononyl-ftalátem (DINP), dibutyl-ftalátem (DBP), diisodecyl-ftalátem (DIDP), di-n-oktyl-ftalátem (DNOP) a butyl-benzyl-ftalátem (BBP) ) zcela zakázány uvádět na trh v předmětech určených pro děti do tří let věku.

Hlášení v systému RAPEX Evropská Unie / RAPEX

Jaký podíl DEHP je v předmětech pro děti povolen?

Na základě nařízení Evropské komise č. 552/2009, nesmí být DEHP používán jako látka anebo ve směsích v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček a předmětů pro péči o děti.

Hračky a předměty pro péči o děti, jež obsahují tyto ftaláty o vyšší koncentraci, je zakázáno uvádět na trh.

Jaké množství toxické látky panenka obsahovala?

Hlava panenky Sofie, která je měkčená, obsahuje DEHP v množství 20,2 +/- 4 % hm, což několikanásobně přesahuje výše povolený limit. Pokud tedy tuto panenku doma máte, vraťte ji do obchodu, případně rovnou vyhoďte.

Kupi Magazín na homepage Seznamu?Přidat boxík na Seznam.cz