Legislativní šílenost: 85 % potravin v obchodech má být původem z Česka

Jak by to v obchodech asi vypadalo, kdyby 85 % výrobků muselo být skutečně českých? Canva

Prvoplánový či spíchnutý horkou jehlou, tak by se dal charakterizovat návrh novely zákona o potravinách, se kterým nedávno přišlo několik poslanců v čele s Margitou Balaštíkovou (ANO) a Zdeňkem Podalem (SPD). Tento návrh počítá s povinným podílem českých výrobků v obchodech počínaje rokem 2021, kdy by se mělo začínat na 55 % a toto číslo dále postupně navyšovat, a to až do roku 2027, kdy by mělo dosáhnout 85 %.

Přečtěte si také

BAUHAUS spouští český e-shop, nabídne přes 40 000 produktů
BAUHAUS spouští český e-shop, nabídne přes 40 000 produktů

„Je to legislativní šílenost,“ říká prezident SOCR ČR

Jedná se o návrh velice radikální a kontroverzní, jen málokdo byl totiž pro. Jako nesmyslný připadal nejen odborníkům, ale také koncovým spotřebitelům. Právě proto se návrh zákona vrátil do druhého čtení, kde se o něm povede obecná rozprava. Snad nejvíce se do kritiky novely zákona o potravinách opřeli prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) Tomáš Prouza.

„Na vrácení novely zákona do druhého čtení je pozitivní jediný fakt – zabránili jsme přijetí legislativní šílenosti, povinnosti obchodu zajistit až 85% podíl českého zboží na pultech... Dlouho slibované řešení dvojí kvality se tak i nadále odkládá na neurčito,“ uvedl v tiskové zprávě SOCR ČR Tomáš Prouza.

Bude jedině dobře, pokud v obchodech bude více českých produktů, má to však svá „ale“ Pixabay.com

Tomáš Prouza upozorňuje právě na to, že koncepční novela zákona o potravinách je zapotřebí k vyřešení problému dvojí kvality, nicméně předložený návrh za koncepční považovat bohužel nelze.

Návrh novely je tak dle něj „účelovou hrou, jejímiž rukojmími se stávají spotřebitelé. Ti české potraviny v obchodech vyhledávají, ale musí být v dostatečné kvalitě, rozsahu i ceně.“

A mimo jiné si prezident SOCR ČR v tiskové zprávě povzdechl: „Je tragické, že rozhodnutí s tak zásadním dopadem na občany se dělají bez konzultace se spotřebiteli jako takovými. S těmi je v nejužším kontaktu právě obchod, my se však k informacím dostáváme pouze zprostředkovaně bez možnosti vstoupit do diskuze.“

Bereme to zpět, musí se dát hlavy dohromady

Že předkladatelé novely zákona o potravinách mířili příliš vysoko, je teď už jasné. Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek totiž oznámil, že se 85% povinný podíl českých potravin vrací do druhého čtení a je zapotřebí o něm dále debatovat se zemědělci i potravináři, a přijít tak na vhodný kompromis.

Znojemské okurky by podle této novely nešly považovat za ryze českou potravinu Canva

V nevýhodě by byli jak spotřebitelé, tak samotní výrobci

V rozporu je tento návrh jednak se zájmy spotřebitelů, kteří by zřejmě přišli o možnost výběru ze širokého spektra výrobků, ale také by to dle odhadů odborníků odskákala kvalita potravin, nemluvě pak o ceně, která by byla pro českého občana vyšší než doposud. V rozporu by byl také s legislativou Evropské unie.

„Regulovat podíl potravin legislativně by znamenalo výrazně omezit pestrost nabídky. Vedlo by to také k horší konkurenci, a tedy i vyšším cenám a potenciálně horší kvalitě," uvedl pro ČTK mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček.

Komplikace by to však znamenalo také pro samotné české výrobce potravin, kteří by museli složitě dokazovat, že zboží, které vyrobili a dodali na pulty obchodů, je skutečně české.

„Stát by tak podnikatelům svojí regulací naložil na bedra další desítky formulářů a riskuje, že řadu prodejců tím donutí k zavření jejich byznysu,“ varoval v tiskové zprávě Hospodářské komory České republiky její prezident Vladimír Dlouhý.

Mimo jiné také Tomáš Prouza v tiskové zprávě SOCR ČR upozorňoval na to, že ani Znojemské okurky či Olomoucké tvarůžky by podle této novely nešly považovat za ryze českou potravinu.

Zvyšování podílu českých potravin v obchodech je dobrý nápad

Ač by se to tak na první pohled mohlo zdát, kritici novely zákona o potravinách, která navrhuje 85% podíl českých potravin v obchodech, proti českým výrobkům jako takovým samozřejmě nebrojí.

Prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová potvrdila, že komora zvyšování podílu českých potravin v obchodech již dlouhou dobu podporuje, nicméně všechna opatření, která by zainteresované strany musely přijmout, nejsou otázkou jednoho roku.