České biopotraviny patří v Evropě k nejlepším. Spotřebitelé jim ale stále příliš neholdují

Dáváte přednost biopotravinám před těmi standardními? Capri23auto / Pixabay.com

Podle českého ministerstva zemědělství je český trh s biopotravinami jedním z nejvyspělejších mezi zeměmi střední a východní Evropy, ale v porovnání se západem Evropy silně zaostává. Český spotřebitel totiž dává přednost běžným výrobkům, které jeho kapsu vyjdou zkrátka výhodněji. Kvalitou však české bioprodukty konvenční výrobky silně převyšují. Jsou to tedy zejména vyšší cena a neinformovanost, které určují nákupní rozhodování českých spotřebitelů.

Přečtěte si také

Vyzvednutí balíku kdykoli chcete: výdejní boxy zavede PPL i Česká pošta
Vyzvednutí balíku kdykoli chcete: výdejní boxy zavede PPL i Česká pošta

Nový zákon možná zvýší důvěru Čechů v biopotraviny

Nyní by důvěru českých spotřebitelů v tuzemské biopotraviny mohla upevnit novela zákona o ekologickém zemědělství, která mimo jiné navyšuje maximální pokuty za tzv. bioklamání.

Pokud se právnická či fyzická osoba podnikající v ekologickém zemědělství dopustí prohřešku, který je specifikovaný v odstavci dva, může mu být uložena pokuta až do výše 2 000 000 Kč, dosud přitom činila 1 000 000 Kč.

Je nutné poznamenat, že v odstavci dva jsou specifikovány čtyři konkrétní případy porušení, za které hrozí ona dvoumilionová pokuta, a to pokud ekozemědělec:

  1. Použije v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů výrazy odkazující na ekologickou produkci.
  2. Doveze ze třetí země a uvede na trh jako ekologický takový produkt, který nevyhovuje požadavkům přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů.
  3. Poruší povinnost uloženou zvláštním opatřením podle § 34 odst. 1.
  4. V rozporu s čl. 34 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 před uvedením bioproduktů, biopotravin, ostatních bioproduktů nebo takovýchto produktů z přechodného období nebo před přechodným obdobím na trh nepodá žádost o registraci podle § 6.

Další přestupky se trestají mnohem nižšími pokutami

Novela dále specifikuje řadu dalších přestupků, za které hrozí pokuty, ty jsou však mnohem nižší, respektive zůstávají stejné jako před tím, a to 250 000 Kč, 100 000 Kč, 70 000 Kč a 20 000 Kč. Tyto pokuty jsou pak udělovány v závislosti na závažnosti provinění daného podnikatelského subjektu.

Takové fotky jsou nejlepší reklamou na bioprodukty Christian B. / Pixabay.com

Nejde o likvidaci ekozemědělců v Česku

Dle ministerstva zemědělství však nemá jít o snahu zlikvidovat ekopodnikatele, navýšení pokuty má spíše plnit výstražnou funkci. Dokládá to i praxe z posledních dvou let, kdy k uložení pokuty docházelo zpravidla po pěti přestupcích, přičemž její maximální výše činila jen 20 000 Kč. Nejčastěji k ekoklamání docházelo při prodeji výrobků prostřednictvím internetových obchodů.

Kontrola až po dvou letech

Novela však není jen o pokutách. Výhodou, již tato novela ekozemědělcům přinese, je snížení frekvence kontrol ze strany kontrolního subjektu, který vydává certifikát na bioprodukci. Nové nařízení tak počítá s fyzickými kontrolami jednou za 24 měsíců namísto původních 15 měsíců. S tím také souvisí prodloužení platnosti certifikátu z 15 měsíců na 26.

Jak spolehlivě poznat bioprodukt?

Všichni bioproducenti musejí podléhat pravidelné kontrole a také musejí být jako ekologičtí producenti registrováni. Registraci konkrétního výrobce si můžete ověřit v Registru ekologických podnikatelů.

Výrobky ekologické produkce v obchodě musejí být také náležitě označeny. Na produktu tak nesmí chybět evropské logo, kód kontrolní organizace, informace o původu surovin, ze kterých se produkt skládá, a pokud se jedná o potravinu vyprodukovanou v Česku, musí být produkt opatřen českým národním logem – biozebrou.

Takto musí být označen bioprodukt pocházejícího z českého ekologického zemědělství Eagri.cz

Obliba biopotravin u nás pomalu stoupá

I když Češi z ekonomických důvodů častěji kupují konvenční potraviny, spotřeba českých biopotravin i přesto pomalu roste. Ministerstvo si stanovilo cíl celkové spotřeby biopotravin na 3 %, nicméně současný stav odpovídá 1,58 %.

A co vy? Jakým potravinám dáváte přednost?

Kupi Magazín na homepage Seznamu?Přidat boxík na Seznam.cz