Voda ve vodovodu obsahuje antikoncepci a jiné škodlivé látky. Co je na tom pravdy?

Voda

Mezi látkami, které pronikají do povrchových a podzemních vod, tedy i do pitné vody, jsou i hormony, pesticidy a jiné škodlivé látky. Pokud chcete eliminovat jejich příjem, kupujte raději balenou vodu. Vadí vám PET lahve? Zkuste vodu ve skle.

Přečtěte si také

Jak nejlépe uchovávat rostlinné oleje, aby se nezkazily?
Jak nejlépe uchovávat rostlinné oleje, aby se nezkazily?

Voda z kohoutku obsahuje hormony, které ženy užívají v rámci antikoncepce nebo v období klimakteria. Do povrchových vod se dostanou i přes silně rozšířené čističky odpadních vod a dostávají se do vodovodů. Ty nejlepší odfiltrují až 90 % léčiv, jenže zbytek se dostane do vody. Výstupy z hlavní pražské čističky odpadních vod obsahují dost překvapivou škálu hormonů, jako je estron, estriol a norethisteron. To platí i pro mnoho evropských měst, kde se do vodovodů přivádí říční voda pro běžnou spotřebu. Jde o všeobecně rozšířený jev, který přináší riziko fauně, floře a především lidem. Tato informace není nová a zahltila média už před časem. Existuje celá řada sudií a analýz, které tvrzení o hormonech ve vodě potvrzují, ale i vyvrací a označují za hoax (šíření poplašné zprávy). 

Zaslechli jsme, že…

... v jezeře Como, na severu Itálie, byl zjištěn krizový stav mnoha druhů ryb z hlediska reprodukce, který byl vyvolaný hormony, které se do jezera běžně dostávají z měst. U ryb není možné určit pohlaví a jsou neplodné. Rychle mizí celá populace. Mají vliv na růst a vývoj plodu nebo vznik rakoviny. Hormonální systém ryb je evolučně velmi starý a podobný jako u nás. Látky mohou mít obdobný vliv i na člověka.

Voda ve sklenici

Pesticidy a látky na hubení plevelů

Látky na hubení plevelů obsahuje až 75 % pitné vody. Nadlimitní množství obsahovalo při měření 5 %. Kohoutková voda je plná pesticidů, i když je její kvalita v České republice stále vysoká. Podle studie Státního zdravotního ústavu (SZÚ) je třeba účinně regulovat nejvíce problematické pesticidy. Evropská komise vydala v roce 1998 směrnici o kvalitě pitné vody. Limity pro všechny pesticidy stanovila na 0,1 mikrogramu na litr bez ohledu na to, jak jsou zdraví škodlivé. Spotřeba pesticidů u nás stále roste. Případná regulace používání pesticidů spadá pod Ministerstvo zemědělství. Konkrétní opatření ale zatím nenavrhlo.

Další látky v pitné vodě

Nejde pouze o pesticidy, ale i léčiva, antibiotika, hormony, sinice, řasy, chemické látky z kosmetického průmyslu a ze stavebnictví. Do vody se dostávají i alkylfenoly z chemických čisticích prostředků a změkčovače plastů. Škodliviny vsakují i ze špatně zabezpečených skládek. S rozsáhlými melioracemi došlo k odvodňování niv a ze všech chemicky ošetřených ploch se do tekoucích vod splachují pesticidy, hnojiva, další postřiky a škodliviny. Celá řada obcí a měst nemá vybudovanou kanalizační síť s řádnou čističkou odpadních vod.

voda

Negativní externalita

Nejrychlejším způsobem, jak zlepšit kvalitu vody, je vybavit úpravny vody pokročilejšími technologiemi. Nejčastěji se mezi takové technologie řadí proces ozonizace a prohnání vody přes aktivní uhlí nebo membránovou filtraci. To ale stojí miliardy korun. V České republice byla o tento stupeň úpravy doplněna úpravna vody v Plzni na Homolce. U pesticidů v pitné vodě jde o negativní externalitu, kdy jsou zisky z pěstování technických plodin soukromé, ale náklady na odstranění z pitné vody zaplatí nakonec ve vodném spotřebitel.

Potenciální důsledky pro člověka

V souvislosti s výskytem ženských hormonů ve vodě se mluví o jejich vlivu na zdraví mužů. Urolog David Margel uvedl ve své studii, že může existovat spojení mezi estrogenem, který se dostává do vody a rakovinou prostaty. Podobných studií je daleko více. 

Jak snížit riziko

Riziko snížíte nákupem přírodní kosmetiky, šetrných čisticích prostředků, správným zacházením s odpady i šetřením chemikáliemi. Nemělo by se nic vylévat do kanalizace a nepoužitá léčiva, i volně prodejná, by se měla vracet do lékárny. Můžete kupovat i balenou vodu. Pokud nechcete produkovat další odpad v podobě PET lahví, kupujte vodu ve skle. Pokud budete poctivě třídit odpad, recyklovat se dá plast i sklo. Dnes už existují i firmy, které se specializují na barelovou vodu a zaváží balenou vodu až domů ke klientům a vymění vám prázdný barel za plný přes své kurýry. 

Kupi Magazín na homepage Seznamu?Přidat boxík na Seznam.cz