Voda ve vodovodu obsahuje antikoncepci a jiné škodlivé látky. Co je na tom pravdy?

Voda

Mezi látkami, které pronikají do povrchových a podzemních vod, tedy i do pitné vody, jsou i hormony, pesticidy a jiné škodlivé látky. Pokud chcete eliminovat jejich příjem, kupujte raději balenou vodu. Vadí vám PET lahve? Zkuste vodu ve skle.

Přečtěte si také

Podzim patří dekám. Hřejivé, s rukávy, svítící i antistresové – to jsou trendy letošního roku
Podzim patří dekám. Hřejivé, s rukávy, svítící i antistresové – to jsou trendy letošního roku

Voda z kohoutku obsahuje hormony, které ženy užívají v rámci antikoncepce nebo v období klimakteria. Do povrchových vod se dostanou i přes silně rozšířené čističky odpadních vod a dostávají se do vodovodů. Ty nejlepší odfiltrují až 90 % léčiv, jenže zbytek se dostane do vody. Výstupy z hlavní pražské čističky odpadních vod obsahují dost překvapivou škálu hormonů, jako je estron, estriol a norethisteron. To platí i pro mnoho evropských měst, kde se do vodovodů přivádí říční voda pro běžnou spotřebu. Jde o všeobecně rozšířený jev, který přináší riziko fauně, floře a především lidem. Tato informace není nová a zahltila média už před časem. Existuje celá řada sudií a analýz, které tvrzení o hormonech ve vodě potvrzují, ale i vyvrací a označují za hoax (šíření poplašné zprávy). 

Zaslechli jsme, že…

... v jezeře Como, na severu Itálie, byl zjištěn krizový stav mnoha druhů ryb z hlediska reprodukce, který byl vyvolaný hormony, které se do jezera běžně dostávají z měst. U ryb není možné určit pohlaví a jsou neplodné. Rychle mizí celá populace. Mají vliv na růst a vývoj plodu nebo vznik rakoviny. Hormonální systém ryb je evolučně velmi starý a podobný jako u nás. Látky mohou mít obdobný vliv i na člověka.

Voda ve sklenici

Pesticidy a látky na hubení plevelů

Látky na hubení plevelů obsahuje až 75 % pitné vody. Nadlimitní množství obsahovalo při měření 5 %. Kohoutková voda je plná pesticidů, i když je její kvalita v České republice stále vysoká. Podle studie Státního zdravotního ústavu (SZÚ) je třeba účinně regulovat nejvíce problematické pesticidy. Evropská komise vydala v roce 1998 směrnici o kvalitě pitné vody. Limity pro všechny pesticidy stanovila na 0,1 mikrogramu na litr bez ohledu na to, jak jsou zdraví škodlivé. Spotřeba pesticidů u nás stále roste. Případná regulace používání pesticidů spadá pod Ministerstvo zemědělství. Konkrétní opatření ale zatím nenavrhlo.

Další látky v pitné vodě

Nejde pouze o pesticidy, ale i léčiva, antibiotika, hormony, sinice, řasy, chemické látky z kosmetického průmyslu a ze stavebnictví. Do vody se dostávají i alkylfenoly z chemických čisticích prostředků a změkčovače plastů. Škodliviny vsakují i ze špatně zabezpečených skládek. S rozsáhlými melioracemi došlo k odvodňování niv a ze všech chemicky ošetřených ploch se do tekoucích vod splachují pesticidy, hnojiva, další postřiky a škodliviny. Celá řada obcí a měst nemá vybudovanou kanalizační síť s řádnou čističkou odpadních vod.

voda

Negativní externalita

Nejrychlejším způsobem, jak zlepšit kvalitu vody, je vybavit úpravny vody pokročilejšími technologiemi. Nejčastěji se mezi takové technologie řadí proces ozonizace a prohnání vody přes aktivní uhlí nebo membránovou filtraci. To ale stojí miliardy korun. V České republice byla o tento stupeň úpravy doplněna úpravna vody v Plzni na Homolce. U pesticidů v pitné vodě jde o negativní externalitu, kdy jsou zisky z pěstování technických plodin soukromé, ale náklady na odstranění z pitné vody zaplatí nakonec ve vodném spotřebitel.

Potenciální důsledky pro člověka

V souvislosti s výskytem ženských hormonů ve vodě se mluví o jejich vlivu na zdraví mužů. Urolog David Margel uvedl ve své studii, že může existovat spojení mezi estrogenem, který se dostává do vody a rakovinou prostaty. Podobných studií je daleko více. 

Jak snížit riziko

Riziko snížíte nákupem přírodní kosmetiky, šetrných čisticích prostředků, správným zacházením s odpady i šetřením chemikáliemi. Nemělo by se nic vylévat do kanalizace a nepoužitá léčiva, i volně prodejná, by se měla vracet do lékárny. Můžete kupovat i balenou vodu. Pokud nechcete produkovat další odpad v podobě PET lahví, kupujte vodu ve skle. Pokud budete poctivě třídit odpad, recyklovat se dá plast i sklo. Dnes už existují i firmy, které se specializují na barelovou vodu a zaváží balenou vodu až domů ke klientům a vymění vám prázdný barel za plný přes své kurýry. 

Kupi Magazín na homepage Seznamu?Přidat boxík na Seznam.cz