Jak správně reklamovat? Kroky co podniknout, aby byla reklamace úspěšná

obchod

Reklamovat můžete oblečení, spotřebiče i potraviny. Můžete požadovat vrácení peněz nebo výměnu. Zejména v případě, kdy nesplňují požadavky na kvalitu a jakost. Jak správně reklamovat?

Přečtěte si také

Pěstování konopí bude od nového roku jednodušší, léčivé produkty budou účinnější a levnější
Pěstování konopí bude od nového roku jednodušší, léčivé produkty budou účinnější a levnější

Podívejme se nejdříve, co reklamovat nemůžete. Nelze reklamovat vadu, kvůli které bylo zboží zlevněno, nebo jste na ni byli upozorněni. Nedá se reklamovat ani závada vzniklá nevhodným použitím zboží nebo běžným opotřebením.

Doba reklamace

U spotřebního zboží můžete reklamovat vady, které se projeví do 2 let od převzetí. Jde o zákonné minimum. Smluvně jde někdy sjednat delší záruční dobu. Pokud je tato doba vyšší, než je délka záruky napsaná na obalu, platí delší uvedená doba. Pokud se liší informace na obalu a údaj ve smlouvě, smlouva má vyšší hodnotu. Při prodeji použitého zboží smí obchodník záruční dobu zkrátit na rok. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, kdy je dané zboží v reklamačním řízení.

Obal a doklad

Obal ani účet od nákupu nepotřebujete. To není uvedeno v zákoně. Musíte být schopní prokázat, že jste u obchodníka zboží skutečně zakoupili a kdy to bylo. Může jít o výpis z bankovního účtu nebo svědectví další osoby.

Vyřízení reklamace

Po vyřízení reklamace prodejce do reklamačního protokolu zapíše, zda byla reklamace uznaná a způsob nápravy, případně písemně zdůvodní její zamítnutí. Oprávněná reklamace může být vyřešena opravou, výměnou zboží, slevou nebo vrácením peněz.

Elektronika

Způsob řešení reklamace

O podstatné porušení smlouvy jde u skrytých závad. Například když vám do nepromokavých bot teče. V tomto případě se můžete rozhodnout, jestli chcete slevu, opravu, výměnu zboží nebo vrátit peníze. 

O nepodstatné porušení smlouvy jde, pokud vám nefunguje stěrač v nově koupeném autě. Můžete si vybrat odstranění vady opravou nebo slevu z kupní ceny. Odstoupit od smlouvy jde jen tehdy, když obchodník nedovede vadu odstranit, nebo to nestihne v zákonné lhůtě.

Zvolený způsob vyřízení si nechte zapsat do reklamačního protokolu a zkontrolujte ho, jinak se bude porušení smlouvy brát za nepodstatné se všemi právními důsledky.

Kde podat stížnost

Pokud máte pocit, že jste byli poškozeni, můžete si stěžovat u České obchodní inspekce – ČOI, která může prodejci udělit pokutu. Pokud obchodník nepřistoupí ani na mimosoudní řešení, musíte požádat o posudek soudního znalce a obrátit se na soud.

Co nastává po reklamaci

Prvních 6 měsíců po převzetí zboží pro reklamaci platí výhodnější podmínky. Vadu mělo zboží už při převzetí a opak by musel prodejce dokázat. Máte automaticky nárok na výměnu zboží nebo jeho části, pokud není požadavek výměny zboží s ohledem na rozsah závady přiměřený. Výjimkou jsou případy, kdy jde vadu snadno opravit třeba seřízením. Místo opravy nebo výměny můžete žádat slevu. Pokud výměna není možná, protože už jiný kus není na skladě, můžete (ale nemusíte) si vybrat něco jiného a můžete chtít vrátit peníze.

Pokud zboží vyměníte za nové, neběží celá záruční doba, ale dobíhá doba původní, pokud si nesjednáte její prodloužení. Proto je výhodnější vrácení peněz.

Oblečení

Počet reklamací

Pokud se v záruční době objeví 3x ta samá závada, máte nárok na výměnu zboží nebo vrácení peněz. To platí, i když se na zboží objeví 3 závady najednou a brání využívání věci, nebo se na zboží postupně vyskytnou 4 různé odstranitelné závady.

Doba na vyřízení reklamace

O uznání nebo zamítnutí reklamace musí prodejce rozhodnout okamžitě, v závažnějších případech do 3 dnů. Na vyřízení má 30 dnů ode dne následujícího po dni, kdy jste reklamaci uplatnili. V případě víkendu nebo svátku jde o následující nejbližší pracovní den. Pokud nebude v tomto období vyřízena, můžete od smlouvy odstoupit a nechat si vrátit peníze.

Obchodník si nesmí účtovat poplatky za posouzení ani za poštovné. Vy si naopak můžete nechat poštovné nebo dopravu proplatit v přiměřené výši.

Reklamace potravin

Na obalu musí být u druhů potravin podléhajících rychlé zkáze vyznačeno datum použitelnosti. To platí i u těch, kde to stanovuje příslušná vyhláška. Čerstvé ovoce, zelenina, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje jsou výjimkou. Prokazujete se při reklamaci účtenkou nebo výpisem z účtu.

Pokud není na produktu vyznačena lhůta použitelnosti, potraviny běžného charakteru můžete reklamovat do 8 dnů od zakoupení. Lahůdky, jako obložené chlebíčky, pomazánky a saláty na váhu nejpozději do 24 hodin. Záruka se u potravin vztahuje na kvalitu, konzistenci, vizuální a chuťové požadavky výrobku a kvalitu i stav obalu. Většinou vám zboží vymění za nové, nebo vám vrátí peníze.

rekalmace potravin

Na obalu produktu musí být informace o způsobu skladování a použití i označení šarže. Označení na obalu musí být pro spotřebitele srozumitelné, na viditelném místě, snadno čitelné, nezakryté, nepřepsané, nesmazatelné a v nekódované formě. Zřetelně musí být označeny alergenní složky. Označení není povinné, pokud název produktu na složku odkazuje.

Potraviny s prošlým datem

Potraviny s prošlým datem spotřeby se nesmí prodávat. Potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti se mohou prodávat ve slevě, s příslušným označením a vždy odděleně.

Kupi Magazín na homepage Seznamu?Přidat boxík na Seznam.cz