Jsou respirátory N95 a KN95 opravdu nefunkční? ČOI se vyjádřila k celé kauze

ČOI se vyjádřila k některým tvrzením týkajících se respirátorů. Jsou N95 a KN95 opravdu nefunkční? Unsplash

V poslední době se internetem šíří informace ohledně nelegálního prodeje některých typů respirátorů. Jedná se o výrobky označené jako N95 nebo KN95, které bývají také popisovány jako nefunkční. K celé situaci se vyjádřila Česká obchodní inspekce, která na tyto informace reagovala v pondělí ve své tiskové zprávě. Mají se podle ČOI spotřebitelé opravdu čeho obávat?

Přečtěte si také

10 tipů, jak ušetřit za topení: pořiďte si termostat a otužujte se!
10 tipů, jak ušetřit za topení: pořiďte si termostat a otužujte se!

Respirátory jsou funkční

Podle České obchodní inspekce v médiích kolují dramatické zprávy ohledně respirátorů KN95, které mohou ve spotřebitelích vzbuzovat mylný dojem, že jsou tyto ochranné pomůcky prakticky neúčinné.

Jak ČOI uvádí na pravou míru, funkční respirátory s filtrací vyšší než 94 % (tedy FFP2, N95, KN95 a další) jsou pro spotřebitele užitečné a plní svou funkci, samozřejmě za předpokladu, že jsou řádně nasazené a utěsněné.

Zmatky s certifikací způsobila loňská výjimka

Problémem přitom nejsou respirátory s označením N95 a KN95 jako takové, ale spíše konkrétní výrobky, které stále postrádají evropské certifikace. Loni na jaře totiž vláda v souvislosti s nedostatek respirátorů na našem trhu udělila mnohým zahraničním dodavatelům výjimku, v rámci níž povolila v Česku prodávat ochranné prostředky i bez evropské certifikace (CE).

Výrobci dostali tříměsíční lhůtu, během které si měli dodatečně certifikace splňující evropskou normu EN 149 obstarat. Jak ovšem upozornila například Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, i po roce jsou v prodeji stále necertifikované respirátory bez označení CE.

Česká obchodní inspekce na tento výrok reagovala ve své tiskové zprávě tak, že se může jednat o výrobky, jimž byla loni udělena výjimka, a které se v tomto mimořádném režimu dostaly do oběhu a pořád se doprodávají. Dostatečná ochranná funkce těchto necertifikovaných respirátorů byla potom vyhodnocena orgánem dozoru (ČOI) ve spolupráci s českou zkušebnou Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

Česká obchodní inspekce ve své tiskové zprávě objasnila některé mylné informace ohledně respirátorů s označením N95 a KN95 Freepik

Zahraniční normy jsou srovnatelné s těmi evropskými

Označení N95 nebo KN95 na respirátoru neznamená podle ČOI nic zavrženíhodného. Naopak, ve svém prohlášení ČOI uvádí, „že výrobce tímto způsobem deklaruje, že jde o respirátor, který vyhovuje kritériím dle americké, resp. čínské technické normy (standardu) pro klasifikaci jakostní úrovně N95, resp. KN95.“ Tentýž výrobek může tedy projít testováním a klasifikací dle vícera standardů a pak také může nést vícero označení příslušné klasifikace (např. „FFP2/KN95“).

Zmíněné klasifikace (KN95 či N95) jsou srovnatelné s klasifikací respirátorů FFP2 dle evropské technické normy i podle Světové zdravotnické organizace WHO v kontextu ochrany obyvatelstva v pandemii covid-19. To, že výrobek splňuje základní požadavky nařízení 2016/425, pak na respirátoru vyjadřuje označení shody „CE“ spolu s identifikačním číslem příslušné zkušebny. Podle ČOI tedy i v situaci, kdy je na výrobku označení pouze „KN95“ nebo „N95“, nelze takový respirátor automaticky považovat na evropském trhu za nelegální, jelikož zde není použití evropských technických norem povinné.

Respirátory by měly mít uvedenu úroveň ochrany (FFP2, případně KN95 či N95), potvrzení splnění normy EN 149 i označení evropské certifikace CE Pixabay

ČOI ve spolupráci s Celní správou posílila kontroly výrobků

Jiným problémem potom je, pokud výrobce uvádí nepravdivé informace a deklarovaná úroveň ochrany FFP2, KN95 či N95 nebo šarže výrobku neodpovídá skutečnosti (ať už se jedná o certifikovaný výrobek v EU, či nikoliv). Z tohoto důvodu posílila ČOI namátkové kontroly, aby došlo k maximálnímu záchytu takových případů.

Česká obchodní inspekce netoleruje prodej nelegálních respirátorů a v současné době věnuje mimořádnou pozornost výkonu dozoru nad dodáváním osobních ochranných prostředků dýchacích cest na trh. „Rozpracováno je aktuálně zhruba 300 kontrol, při kterých se ověřuje např. správnost značení či oprávněnost uvedení respirátorů na trh. ČOI v této oblasti současně aktivně spolupracuje s Celní správou ČR,“ uvádí ČOI ve své tiskové zprávě. 

Při nákupu ochranných pomůcek sledujte následující údaje

Pokud chcete mít při nákupu respirátorů jistotu a chcete vybrat ten správný, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví připravil pro spotřebitele přehled základních údajů, které by měly být uvedeny na obalu výrobku i na respirátoru samotném.

Co by mělo být uvedeno na obalu výrobku:

  • název respirátoru
  • třída ochrany FFP1, FFP2 nebo FFP3
  • odkaz na nařízení (EU) 2016/425
  • odkaz na evropskou technickou normu EN 149
  • označení CE se čtyřmístným číslem notifikované osoby
  • název a sídlo výrobce

Co by mělo být uvedeno na respirátoru samotném:

  • třída ochrany FFP1, FFP2 nebo FFP3
  • označení CE se čtyřmístným číslem notifikované osoby
  • odkaz na evropskou technickou normu EN 149
Kupi Magazín na homepage Seznamu?Přidat boxík na Seznam.cz